Blogi

Alkoholin ja kuolemanriskin välinen yhteys

Kyseessä on mittava tieteellinen katsaus yli 30 aiempaan tutkimukseen, jotka yhdessä kattavat yli 1 000 000 henkilöä ja lähes 100 000 kuolemantapausta. Kokoava tutkimus vahvisti alkoholin ja kuolemanriskin välillä vallitsevan J-funktion muotoisen yhteyden. Analyysin mukaan alkoholin kulutus 4 päiväannokseen asti miehillä ja 2 annokseen asti naisilla on käänteisesti yhteydessä kuolemanriskiin. Tulosta selittää osaltaan aiemmissa tutkimuksissa osoitettu käänteinen yhteys sepelvaltimotaudin ja kohtuullisen alkoholinkäytön välillä, sekä myös vastaava yhteys sydän- ja verisuonisairauksien suhteen.

Alla on esitetty kokoava kuvaaja havainnoista. Siihen on merkitty kahden eri analyysimallin tulokset (ns. fixed sekä random-effects –mallit). Kuva perustuu 56 toisistaan riippumattomaan aineistoon ja siinä on esitetty molemmille malleille myös 95% luottamusväli. Tarkempi analyysi käyrien minimikohdissa paljastaa alkoholin suurimman suojausvaikutuksen olleen 17-18%. Tämä maksimivaikutus tarkoittaa noin 0,5 päiväannosta alkoholia ja vielä n. 2,5 päiväannoksella suojausvaikutus on noin 10%. Alkuperäisessä artikkelissa on lisäksi useita muita vastaavia kuvia, joista on tarkemmin nähtävissä eroja esimerkiksi miesten ja naisten sekä Euroopan, Yhdysvaltojen ja muun maailman otosten välillä.

Edellä on esitetty tutkimustulos, jonka alkoholitutkijatkin tietävät, mutta se ei kuitenkaan paina vaakakupissa suomalaista alkoholipolitiikkaa muovattaessa. Tulos on 1-4 päiväannoksen luokassa ristiriidassa kansallisesti toteutettavan alkoholipolitiikan kanssa ja siinä miten oluenkin terveydellisistä vaikutuksista viestitään. Tätä suuremmat päivittäiset alkoholimäärät olivat yhteydessä kohonneeseen kuolemanriskiin, joten sama aineisto vahvistaa käsitystä runsaan alkoholin käytön aiheuttamista haitoista. Alkoholin väärinkäytön haitalliset vaikutukset myös ovat useissa aiemmissa tutkimuksissa todettu. Vaikka kohtuullinen alkoholin käyttö näyttäisi vähentävän sepelvaltimotautia, se samalla lisää joidenkin syöpälaatujen, kirroosin ja tapaturmien riskiä. Suuren tilastollisen aineiston voi kuitenkin odottaa ilmentävän alkoholin käytön nettovaikutusta.

Referoidun Archives of Internal Medicinen vaikuttavuuskerroin (impact factor) oli vuonna 2014 17,33 ja artikkelin julkaisun aikaan 2006 7,92. Molemmat ovat korkeita lukemia, sillä vuoden 2014 tilastossa ja noilla arvoilla lehti sijoittuu yli 150 lääketieteellisen julkaisun joukossa sijoille 6 ja 9.

Vaikka raportoituja tuloksia ei aktiivisesti kiistettäisikään, niistä jätetään olennaista kertomatta. Yrittäessä ymmärtää tätä tulee mieleen, että vallitsevan sääntelyn ja alkoholipolitiikan taustalla kaiketi vallitsee eräänlainen turvallisuusperiaate. Usein terveysasiantuntijoiden ja poliitikkojen suulla kuulee hieman naiivisti väitettävän, että toiminnalla pyritään vain terveydellisten tai kansanterveydellisten haittojen minimoimiseen. Vaikka näin olisikin, poliittisen toiminnan sivuvaikutuksena ilmenee yksilön vapauksien ylenmääräinen rajoittaminen. Eikä alkoholipolitiikka myöskään missään tapauksessa ole irrallaan valtion verokertymästä, huolimatta siitä mitä seikkoja terveysvaikutuksista kerrotaan tai korostetaan.

Niinhän se vaan tyypillisesti menee, että faktojen pitää sopia omalle agendalle ennen kuin niiden arvoa voi julkisesti tunnustaa. Maailma ei alkoholivaikutustenkaan suhteen ole mustavalkoinen vaikka syystä tai toisesta usein niin halutaan esittää.

Kuvalähde ja artikkeli: Arch Intern Med. 2006;166(22):2437-2445.

 2 kommenttia

  1. Niko sanoo:

    Mielenkiintoista! Onko sillä merkitystä, miten alkoholimäärä kertyy? Toisin sanoen onko “joka päivä vähän” parempi kuin “kerran kuussa kunnolla”?

  2. Jani sanoo:

    Tuo oli review-tyyppinen study eikä varsinaisesti keskittynyt tähän puoleen. Sen verran se asiasta kuitenkin mainitsee, että ”binge or irregular drinking, most likely exerted by men, is an unhealthy habit.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top