Vallilan Panimo (ent. MiLa Brew): 60.194599, 24.951603